เราสามารถทำการเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม iTunes ทำให้เราสามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ใน iPod หรือ iPhone ได้ เช่น การโอนย้ายไฟล์เพลง ไฟล์วีดีโอ หรือข่าวสารของ Podcasts ได้ด้วยวิธีการคลิกและลากไปวางได้เลย


วิธีการเชื่อมต่อ iPod เข้ากับคอมพิวเตอร์

 1. ให้ต่อสาย USB จาก iPod เข้ากับคอมพิวเตอร์
 2. โปรแกรม iTunes จะเปิดอัตโนมัติ (ถ้าไม่เปิดสามารถเปิดแบบปกติได้)
 3. จะเห็นหน้าต่างเมนู ด้ายซ้าย จะมี Devices เพิ่มในส่วนของ iPod เพิ่มเติมให้
 4. ที่ตรงกลางของโปรแกรม iTunes จะแสดงรายละเอียต่างๆ ของ iPod ของเรา
 5. ถ้าเป็น iPod Nano ซึ่งมีหน้าจอด้วย ส่วนในตัวเครื่อง iPod จะแสดงข้อความ แจ้งว่า "Connected Eject before disconnecting"
 6. เวลาต้องการถอดสาย USB ออก จะต้องสั่ง Eject จากหน้าจอของคอมพิวเตอร์ก่อน จึงจะถอดออกได้ ต้องระวังมากๆ !

คำสั่ง Eject อยู่ด้านข้างของชื่อ iPod (มีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยม หัวตั้ง)

ส่วนประกอบหน้าตาของ iTunes หลังการเชื่อมต่อ iPod

ipod connect to itune

 1. ส่วนที่แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อ ที่เห็นแสดงอยุ่นี้คือ iPod Nano
 2. สวนที่แสดงหัวข้อให้เราสามารถเลือก update โปรแกรมอัตโนมัติได้
 3. ส่วน Options สำหรับกำหนดค่าบางอย่างของการเชื่อมต่อ
 4. ส่วนที่แสดงรายละเอียดพื้นที่การใช้งาน ของกลุ่มข้อมูลประเภทต่างๆ และพื้นที่คงเหลือใน (ด้านขวามือจะมีปุ่ม Sync สำหรับการโอนย้ายข้อมูลด้วย)
 5. ส่วนเมนู ที่ใช้สำหรับการเลือกหัวข้อการทำงานของโปรแกรมหลักๆ ว่าจะจัดการกับข้อมูลในส่วนใดๆ

?


Menu