iPod กับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์


โดยปกติเวลาเราเชื่อมต่อ iPod กับโปรแกรม iTunes ในคอมพิวเตอร์ โดยผ่านสาย USB?จะมีการตั้งชื่อของ iPod ให้อัตโนมัติ? เราสามารถดูชื่อของ iPod ของเราได้โดยดูจากหัวข้อ Devices จะมีไอคอนเป็นรูป iPod และชื่อก็จะอยู่ด้านข้างๆ นั่นเอง?ซึ่งชื่อนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ตามความต้องการของเรา


วิธีการเปลี่ยนชื่อของ iPod

iPod iTune

  1. คลิกที่ชื่อ iPod
  2. จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม enter

แค่นี้เองครับ ง่ายเกินไปหรือเปล่าครับ :)

?


Menu