App สำนักงานประกันสังคมอยู่ ๆ นึกถึงเงินประกันสังคมที่ถูกหักมานาน แต่มีช่วงหนึ่งไปต่างประเทศหลายปี เอ.. สำนักงานประกันสังคมเขามีบันทึกรายการของเราอย่างไร เราจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง? ตลอดชีวิตก็ไม่เคยทำเรื่องขอเบิกหรือใช้สิทธิ์อะไรเลย อยากรู้ก็ต้องค้นหา แล้วก็ไปเจอ app SSO Connect ของสำนักงานประกันสังคม ที่ทำไว้ดีพอควร เลยอยากเขียนมาให้ทราบกัน ถ้าจะให้ดี เข้า Google ค้นหา "เงินสมทบชราภาพ" มีหลายเว็บเขียนอธิบายไว้ดีมาก อย่างน้อย เราก็จะได้รู้สิทธิ์ของเราในเรื่องเงินบำเน็จ เงินบำนาญ ที่จะได้รับ และควรอย่างยิ่งที่จะบอกคนรอบตัวเรา

 

วิธีการ:

ติดตั้ง App
1. เข้า App Store สำหรับ iOS, หรือ Play Store สำหรับ Android
2. ค้นหาด้วย "sso connect" แล้วก็ติดตั้ง
3. ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เปิด app ขึ้นมาเลย
4. ครั้งแรกนี้ ก่อนใช้งาน ก็ต้อง "ลงทะเบียน" ก่อน ไม่ยุ่งยากเลย เริ่มจาก
- คลิ๊กยอมรับข้อตกลงการใช้งาน
- ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, กำหนดรหัสผ่าน, ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, อีเมล
- ใส่รหัส OTP ที่ได้รับเพื่อยืนยัน
 
ใช้งาน
1. เปิด App SSO ขึ้นมา
2. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน
3. คุณก็จะพบกับหน้าจอตามตัวอย่างข้างล่างนี้
 

App สำนักงานประกันสังคมApp สำนักงานประกันสังคม หน้าแรก

App สำนักงานประกันสังคมApp สำนักงานประกันสังคม


Menu