สำหรับ iPhone ที่ใช้ iOS 7 ขึ้นไป ในระหว่างการใช้งานอาจมีไอคอนสถานะการทำงานต่างๆ ของฟังก์ชั่นต่างๆ แสดงบนแถบสถานะด้านบนของตัวเครื่อง โดยมีความหมายดังนี้

ไอคอนแสดงสถานะที่ควรรู้


Menu