เปิดใช้กล้องจากหน้า Lock Screenเปิดใช้กล้องจากหน้า Lock Screen

  • 1 จากหน้า Lock Screen แตะไอคอนกล้องที่มุมขวาล่างของหน้าจอแล้วลากขึ้นไป จนเปิดเข้าสู่ฟังก์ชั่นกล้อง

 

  • 2 แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพได้เลย

 

  • 3 เมื่อถ่ายภาพจากหน้า Lock Screen เสร็จ สามารถแตะเปิดดูภาพที่ถ่ายไปแล้วได้ด้วย แต่จะแสดงเฉพาะภาพที่ถ่ายจากหน้า Lock Screen เท่านั้น ภาพที่อยู่ใน Camera Roll ทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นส่วนตัวเวลาขอช่วยให้คนอื่นถ่ายภาพได้ด้วยนั่นเอง

Menu