นอกจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 3G/4G แล้ว เรายังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้อีกด้วย ซึ่งหากสถานที่ดังกล่าวมีบริการ Wi-Fi ให้เชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ ที่ทำงาน หรือที่บ้าน ให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi แทนการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G/4G ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นอีกด้วย โดยมีวิธีการเปิดใช้งานดังนี้

เปิดใช้ Wi-Fi

  1. แตะที่ไอคอน Settings > Wi-Fi
  2. แตะเลื่อนสวิตช์เปิดให้เป็นสีเขียว จากนั้นระบบจะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถเชื่อมต่อได้ และมีรายชื่อแสดงขึ้นมาให้เลือก
  3. แตะเลือก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อได้เลย กรณีบางเครือข่ายอาจมีการใส่รหัสป้องกันเอาไว้ จะมีช่องให้กรอกรหัสผ่านก่อนเข้าใช้ Wi-Fi ดัังกล่าว จากนั้นแตะ Join

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi


Menu