เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา web site ต่าง ๆ ทั่วโลก เช่นถ้าต้องการหา web site ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ รถยนต์ เราอาจพิมพ์คำว่า car เป็นต้น จากนั้น web site ก็จะแสดงรายชื่อ web site ต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์มาให้ แต่การใช้คำในการค้นหาที่ดีนั้น ควรจะต้องพยายามใช้คำจำกัดความให้แคบที่สุด เช่น คำว่า รถยนต์ อาจมีการระบุเจาะจงลงไปว่า เป็นรถยนต์ยี่ห้ออะไร หรือระบุว่าเป็นรถบรรทุก รถมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น 


Webmaster กับ Search Engine 

โดยปกติ web site ที่ต้องการอยู่ในระบบของ Search Engine จะต้องเข้าไปลงทะเบียนเสียก่อน โดยจะต้องกรอกรายละเอียด รวมทั้ง Keyword (คำเฉพาะที่อ้างอิงประเภทของ web นั้น ๆ) นอกจาก Search Engine แล้วเรายังมีการแบ่ง ฐานข้อมูลในการค้นหาออกได้อีกหลายอย่างเช่น Directory Web, Meta Search เป็นต้น (ซึ่งมีหลักการในการค้นหาคล้าย ๆ กัน) เทคนิคการค้นหา

 1. อ่านวิธีการใช้งานของแต่ละไซท์ 
  วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการเริ่มต้นการค้นหา เนื่องจากแต่ละไซท์ก็จะมีวิธีการค้นหาไม่เหมือนกัน 

   
 2. หลีกเลี่ยงการใช้คำที่มีความหมายกว้าง ๆ 
  หมายความว่า คำที่สื่อความหมายได้กว้างเกินไป เช่น water, shopping, car เป็นต้น คำเหล่านี้จะเราเลือกใช้ ผลที่ได้อาจมีเวปเป็นแสน ๆ ที่มีคำเหล่านี้ ดังนั้นอาจจำกัดคำให้มีความหมายแคบลง เช่น shopping อาจใช้เป็น Thai Shopping เป็นต้น 

   
 3. ใช้เครื่องหมายคำพูด 
  เราสามารถใช้เครื่องหมายคำพูดช่วยในการ กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้แคบลง 

   
 4. ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ 
  โดยปกติการค้นหา เรามักจะใช้ตัวอักษรเล็กเท่ากันหมด แต่ถ้าเราต้องการคำเฉพาะ เราควรใส่ตัวอักษรขึ้นต้นเป็นตัวอักษรใหญ่

   
 5. ใช้ Keyword มากกว่า 1 คำ 
  เป็นวิธีที่ทำให้การค้นหาได้แคบลง เช่น เราต้องการค้นหาเรื่องการท่องเที่ยว แต่ต้องการเฉพาะในประเทศไทย อาจใช้แบบนี้ คือ travel AND thai โดยเราใช้ AND เป็นตัวเชื่อม โดยมีความหมายว่า ต้องการค้นหาไซท์ที่มีคำ 2 คำนี้อยู่ด้วยกัน

   
 6. การตัดคำที่ไม่ต้องการออก 
  เราสามารถใช้คำว่า NOT ช่วยในการตัดคำที่ไม่ต้องการได้ ทำให้การค้นหาข้อมูลได้กระชับมากยิ่งขึ้น เช่น sotware NOT microsoft จะหมายถึง software ที่ไม่ใช้ของบริษัท microsoft เป็นต้น

   
 7. การใช้ Wildcard (*) 
  Wildcard คือเครื่องหมายดอกจัน (*) ตัวอย่าง thai* หมายถึงให้ค้นหาคำอะไรก็ได้ที่มีคำขึ้นต้นว่า thai ผลที่ได้อาจเป็น thailand, thaifoods เป็นต้น ซึ่งมีผลทำให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

   

Menu