สายโทรศัพท์เรียกซ้อน ทำให้เน็ทหลุด

ปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งมักพบกับผู้ใช้งาน internet คือ ระหว่างที่เล่น internet อยู่ดีๆ หน้าจอก็ขึ้นข้อความ disconnect ปัญหานี้เท่าที่พบส่วนใหญ่ สาเหตุมาจากโทรศัพท์ระบบเรียกสายซ้อน (สัญญาณเรียกสายซ้อน จะเกิดขึ้น ขณะที่ท่านกำลังโทรศัพท์อยู่ แล้วมีอีกสายหนึ่งโทรเข้ามา โดยจะมีสัญญาณเรียก เป็นเสียงสั้น ๆ แทรกเข้ามาระหว่างใช้งาน) ซึ่งการแก้ไขท่านสามารถแก้ไขโดยยกเลิกการเรียกสายซ้อนชั่วคราวได้ ดังนี้

ยกเลิกเรียกสายซ้อน

  1. ยกหูโทรศัพท์
  2. กดปุ่ม #43#
  3. วางหูโทรศัพท์

ตั้งระบบเรียกสายซ้อน

  1. ยกหูโทรศัพท์
  2. กดปุ่ม *43#
  3. วางหูโทรศัพท์

Menu