การติดต่อสื่อสารใน Internet ใช้ IP Address เป็นหลัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ลำบากมากในการจดจำ ดังนั้นจึงมีการตั้งชื่อแทนตัวเลข 4 ขุด ซึ่งเราเรียกว่า Domain Name โดยรายชื่อของ Domain Name ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ใน Domain Name Server

ตัวอย่าง Domain Name ==> ksc.co.th 

   ksc หมายถึง ชื่อบริษัท KSC 
   co หมายถึง กลุ่มการค้า 
    th หมายถึง เครือข่ายนี้อยู่ในประเทศไทย 

 Domain Name คืออะไร

domain name คือชื่อเวปไซท์ เช่น www.yahoo.com ชื่อเวปไซท์คือ yahoo เป็นต้น 
การจด domain name ต่อท้าย เช่น .com หรือ .co.th นั้น มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  1. .com จะต้องเสียค่าใช้จ่าย $70 ต่อ 2 ปีแรก
  2. .co.th เสีย 800 บาทต่อปี และต้องใช้ ภพ.20 (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท) 
ลักษณะของโดเมน 
- www.***.com    หมายถึง     Top-Level-Domain 
- www.***.com    หมายถึง     ชื่อที่ขอจดโดเมน 
www.***.com    หมายถึง     สับย่อย (Sub) ของโดเมน 

ขอจดโดเมนได้ที่ไหน ? 
1. จดโดเมนจาก thnic.net คือโดเมนที่ตามด้วย .th 
2. จดโดเมนจาก internic.net 

การจดโดเมนจาก thnic.net 
thnic.net เป็นองค์กรในประเทศไทย รับจดโดเมนเนม แต่มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งจะต้องใช้ ภพ. 20 หรือ ท.ค.0401 มาขอจด และจดที่ขอจดต้องตรงกับ ภพ.20 เท่านั้น ซึ่งต่างกับการจด internic.net สำหรับประเภทของการขอจดมีดังนี้ 
- ac.th     สำหรับสถานศึกษา 
- co.th     สำหรับ บริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศไทย 
- go.th     สำหรับหน่วยงานราชการของรัฐบาล 
- net.th   สำหรับบริษัทเครือข่ายในประเทศไทย 
- or.th     สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร 
- in.th     สำหรับเวปไซท์ของบุคคลธรรมดา 
ก่อนจดชื่อโดเมนเนม สามารถตรวจสอบชื่อได้ที่นี่ thnic.net 

การจดโดเมนจาก internic.net 
internic หรือ networksolutions.com รับจดโดเมนมีรายละเอียดดังนี้ 
- .org     สำหรับองค์กรไม่หวังผลกำไร มูลนิธิ 
- .net     สำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องระบบเน็ตเวิร์ก คอมพิวเตอร์ 
- .edu     สำหรับองค์กรด้านการศึกษา 
- .com   สำหรับองค์กรการค้าต่างๆ 
- .gov     สำหรับองค์กรราชการ 
- .mil     สำหรับองค์กรด้านการทหาร ความมั่นคงของประเทศ 
ก่อนจดชื่อโดเมนเนม สามารถตรวจสอบชื่อได้ที่นี่ internic.net หรือ networksolutions 

 


Menu