น้ำจะท่วมโลก โลกจะร้อนขึ้น

?เนื่องจากภาวะโลกร้อน ซึ่งทุกๆ คนคงสัมผัสได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว เพราะคงประสบกับตัวเองกันทุกคน ฝนฟ้าก็ไม่ตกตามฤดูกาล สิ่งเหล่านี้เป็นข้อยืนยันได้ว่า โลกของเรากำลังอยู่ในขั้นวิกฤต ?ถ้าทราบแล้ว คุณมีวิธีในการช่วยเหลือโลกของเราอย่างไร

?

Energy Star 5.0 เครื่องหมายแห่งคุณภาพ

?Energy Star Logo

เวลาเลือกซื้อสินค้าไอที ไม่ว่าจะเป็นจอแอลซีดี (LCD) หรือคอมพิวเตอร์ คุณมีวิธีการในการเลือกซื้ออย่างไร ซื้อราคาถูก หรือเลือกซื้อที่คุณภาพ วันนี้อยากแนะนำให้เพื่อนๆ ทุกคนเลือกดูสินค้าที่มีสัญลักษณ์ Energy Star 5.0 (เวอร์ชั่น 5 แล้ว) ซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็นตัวบ่งบอกถึงสินค้าที่ได้มีการพัฒนาในเรื่องการการประหยัดพลังงาน

?

นอกจากนี้ ยังรวมถึงสินค้าที่มีการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตราย หรือใช้น้อยที่สุดอีกด้วย ดังนั้น สัญลักษณ์ Energy Star 5.0 จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยบ่งบอกว่าสินค้านี้ ได้รับการรับรองในเรื่องการประหยัดพลังงาน ลดปัญหาของมลพิษได้เป็นอย่างดี เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ได้ด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Energy Star

Energy Star เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกัน ระหว่างองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและกระทรวงพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 1992 เพื่อกำหนดระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาและได้มาตราฐานในเรื่องการประหยัดพลังงาน และช่วยรณรงค์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบัน Energy Star 5.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

?


Menu