ค่าไฟฟ้าของคุณเดือนละเท่าไหร่

คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกับคนที่พักอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เป็นต้น มักมีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นส่วนใหญ่ เนื่องต้นไม้และระบบการถ่ายเทไม่สามารถทำได้เต็มที่ บางคนอาศัยอยู่ในห้องพักประเภทคอนโด อพาร์ทเม้นท์ ยิ่งจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ดังนััน ค่าใช้จ่ายสำคัญอย่างหนึ่งของคนเราก็คือค่าไฟฟ้า? และค่าไฟฟ้าหลักใหญ่ก็มาจากเครื่องปรับอากาศนั่นเอง

จะดีไหม ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยในการประหยัดไฟ

ERNIQ คือคำตอบของเรื่องนี้

Energy Zipper

Energy Zipper คืออุปกรณ์สมองกลที่เรียนรู้ พฤติกรรม และทำงานแบบอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ตัวนี้ จะศึกษาการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และปรับระบบหมุนเวียนอัจฉริยะ ควบคุมการทำงานผ่านพัดลมตั้งพื้น? เรียกว่ามีการผสมผสานการใช้พัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม แวะไปชมได้ที่ http://www.erniq.com

สินค้าตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมีการจดสิทธิบัตรแล้วอีกด้วย


Menu