ปากกาอิเลคทรอนิคก์ จาก Livescribe

Livescribe SmartPenทั้งเขียนและบันทึกเสียงได้ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบัน กับปากกาวิเศษ ที่สามารถบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เราเขียนหรือจดบันทึกในรูปแบบลายมือของเรา พร้อมทั้งสามารถบันทึกเสียงได้ในคราวเดียวกัน จากนั้นยังสามารถส่งเข้า Email, Facebook, Google Doc หรือส่งเข้ามือถือ (Mobile) ได้อีกด้วย เราเรียกรวมๆ ว่า SmartPen หรือปากกาดิจิตอล นั่นเอง

อีกหนึ่งที่คุณจะได้รับบริการจาก Livescribe

นอกจาก Smartpen ของ Livescribe จะทำงานร่วมกับบริการต่างๆ ได้แล้ว ทางบริษัท Livescribe ยังมีบริการ MyLivescribe ที่มีพื้นที่ให้ฟรี 500 MB?ให้กับเจ้าของปากกาอัจฉริยะอันนี้อีกด้วย โดย pencast ไฟล์วิดีโอที่แสดงลำดับขั้นตอนการขีดเขียนพร้อมเสียงของคุณ สามารถส่งไปให้ผู้รับปลายทางบนสมาร์ทโฟน ไอแพด หรือไอโฟน

ราคา Livescribe Echo Smartpen ประมาณ 4,500 บาท ความจุ 4 GB

เชิญชมตัวอย่างสาธิตการใช้งาน Livescribe Echo Smartpen


Menu