สำหรับร้านค้าหรือองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ


Check Credit Card Toolปัญหาบัตรเครติดปลอมดูจะเป็นเครื่องใหญ่ที่แก้ไขปัญหาค่อนข้างลำบาก เพราะถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก จะยกเลิกการรับบัตรเครดิตก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ เพราะมิฉะนั้นลูกค้าคงหนีหมดเช่นกัน วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ พร้อมฟรีโปรแกรมในการตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรเครดิตมาให้ทุกๆ คนได้นำไปลองใช้กันดู

  • สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) หรือ download Easy Credit Card Checker ขนาดไฟล์เพียง 272 KB ไปใช้งานได้ฟรี


Easy Credit Card Checker


ฟรีโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบเลขที่บนบัตรเครดิตว่าเป็นของแท้หรือไม่ และเป็นบัตรเครดติประเภทใด ทำให้เราทราบว่าเป็นบัตรปลอมหรือไม่ในระดับหนึ่ง (ถึงแม้ว่าจะตรวจสอบความถูกต้อง 100% ไม่ได้ก็ตาม) สามารถรองรับบัตรเครดิต Visa, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club, JCB และอื่นๆ อีกมาย

ข้อจำกัดของโปรแกรม Easy Credit Card Checker คือ ไม่สามารถตรวจสอบว่าบัตรหมดอายุได้หรือไม่ !

?


Menu