คุณมี Bookmarks/Favoritest ในโปรแกรม Browser มากเท่าไหร่

คุณมีวิธีตรวจสอบ Bookmarks / Favorites ของคุณว่ามีลิงค์ที่เสีย (Dead Links) หรือเปล่า แล้วคุณทราบหรือไม่ว่า Bookmarks / Favorites ไหนซ้ำกัน ถ้ามีมีจำนวน Bookmarks / Favorites น้อยๆ 10 หรือ 20 ลิงค์ก็คงไม่มีปัญหา แต่ถ้าคุณมีเป็นร้อย พันๆ หละจะทำอย่างไร

AM-DeadLink ฟรีโปรแกรมตรวจสอบ Bookmarks / Favorites

AM-DeadLink Browser Cheker Tool

ความสามารถของโปรแกรม AM-DeadLink

  • ตรวจสอบลิงค์เสียของ Internet Explorer Favorites
  • ตรวจสอบลิงค์เสียของ Firefox bookmarks
  • ตรวจสอบลิงค์เสียของ Opera bookmarks
  • ตรวจสอบลิงค์เสียของ URLs from tab delimited text files
  • ตรวจสอบลิงค์เสียของ URLs from comma separated text files

นอกจากนี้ยังรองรับการ download โลโก้เล็กๆ ของเว็บไซต์ (ที่แสดงบน address bar) ที่เรียกว่า FavIcons ได้ด้วย ซึ่งรองรับการ download ทั้งโปรแกรม Internet Explorer, FireFox, Opera


Menu