Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

สุดยอดของ Wallpaper ที่ขอแนะนำ


360 Desktop Wallpaper อีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ของการแสดงผล Wallpaper หรือฉากหลัง บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่จะทำให้ Wallpaper ของเรามีชีวิตชีวิตมากขึ้น โดยการแสดงภาพในรูปแบบ 360 องศา หรือในรูปภาพแบบ พาโนรามา (Panorama) ด้วยโปรแกรมฟรีที่ชื่อว่า "360 Desktop" และเรายังสามารถสร้างภาพแบบ 360 องศา ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย

Panorama Photos

360 Desktop

  • สนใจ download 360 Desktop ขนาดไฟล์ 8.23 MB?
  • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป
  • รองรับ Windows 32-bit และ 64-bit

ความสามารถของโปรแกรม 360 Desktop

  • แสดงภาพเป็นฉากหลัง
  • สามารถเลื่อนภาพโดยใช้เม้าส์ หรือเลื่อนรูปจากสัญลักษณ์รูปปาก
  • เลือก download รูปภาพเพิ่มเติม จากเว็บไซต์ http://www.360desktop.com
  • สามารถสร้างภาพ 360 องศา ได้จากเว็บไซต์และนำเข้ามาใช้งานในเครื่องคอมฯ ได้โดยตรง
  • และอื่นๆ อีกมากมาย