คุณจำเป็นต้องทำ Brochures บ้างหรือเปล่า

หลายๆ คนที่ทำ Brochures โดยเฉพาะกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจเคยทำจากโปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint หรือบางคนที่คุ้นเคยกับ Microsoft ก็เคยใช้โปรแกรม Microsoft Publisher แทน แต่อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี้ก็ไม่ใช่ ฟรีแวร์ ดังนั้น จึงมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย

Scribus Desktop Publishing


Scribus Desktop Publisher

ฟรีโปรแกรมในการจัดเอกสาร Brochures / Newsletter ที่น่าสนใจตัวหนึ่ง เหตุผลหลักๆ คือ เป็นโปรแกรมประเภท Open Source หรือ Freeware นั่นคือ ทำให้เป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจ แต่พอได้ลอง download มาใช้งาน ก็พบว่า มีความสามารถใกล้เคียงกับ Microsoft Publisher เลย แต่ยังมี Template หรือรูปแบบสำเร็จรูปไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ความสามารถในเรื่องการเชื่อมต่อกับโปรแกรมเสริมอื่นๆ (Plug-ins) ก็ทำให้โปรแกรม Scribus มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

  • สนใจ download Scribus ขนาดไฟล์ 30.79 MB
  • รองรับระบบปฏิบัติการ Linux/UNIX, Mac?OS?X, OS/2 Warp 4/eComStation?รวมทั้ง Windows

ความสามารถหลักๆ ของ Scribus

  • สร้างเอกสารในลักษณะของ Desktop Publishing
  • รองรับการใช้งาน Template
  • มี Templates สำเร็จรูปให้เลือก โดยมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น Brochures / Newsletter PDF Presentations
  • มีเครืองมือสำเร็จรูปต่างๆ รองรับการใช้งาน
  • สามารถสร้างกรอบ (Frame) ได้ตามความต้องการ
  • รองรับการใช้งานหลากหลายระบบปฏิบัติการ
  • อื่นๆ อีกมากมาย

 


Menu