ใครต้องการเอาไฟล์ PDF หลายไฟล์มารวมกัน

เนื่องจากมีคำถามมาจากเพื่อนๆ หลายๆ คนเกี่ยวกับการรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์มาเป็นไฟล์เดียวกัน ทำให้ต้องเขียนหัวข้อนี้ขึ้นมา จะไปเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ อีกหลายๆ คนที่ยังไม่ทราบ และที่สำคัญ เราจะมาแนะนำโปรแกรมฟรีแวร์ ขนาดเล็กๆ ที่สามารถรวมไฟล์ PDF ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง สามารถ copy ใส่ Flash Drive และนำไปใช้งานทีไหนก็ได้

PdfTK ฟรีแวร์ในการรวมไฟล์

ความสามารถพื้นฐานของ PdfTK

 • รวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์เป็น 1 ไฟล์
 • แยกไฟล์ PDF ออกเป็นหลายๆ ไฟล์
 • หมุนไฟล์ PDF หรือ Rotate
 • ซ่อมไฟล์ PDF ที่มีปัญหา
 • ใส่ข้อความลงในแบบฟอร์ม (Fill Form)
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม การทำงานของ PdfTK นั้น จะทำงานในรูปแบบของ DOS Command นั่นคือเวลาใช้งาน แนะนำให้ copy ไฟล์ และตัวโปรแกรมไปเก็บใน โฟลเดอร์เดียวกันก่อน จากนั้น ให้จดจำคำสั่งแต่ละอย่างและพิมพ์ตาม

ตัวอย่างการรวมไฟล์ด้วย PdfTK

Merge PDF files

 • pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output 123.pdf
 • ความหมาย
  • 1.dbf 2.pdf 3.pdf คือ ชื่อไฟล์แต่ละไฟล์ที่ต้องการรวมกัน
  • 123.dbf คือชื่อไฟล์ที่ถูกรวมกัน

ตัวอย่างการหมุนไฟล์ PDF (Rotate) ด้วย PdfTK

 • pdftk in.pdf cat 1E 2-end output out.pdf
  • in.pdf เป็นไฟล์ที่ต้องการหมุน (Rotate)
  • out.pdf คือไฟล์ที่ถือหมุนหรือ Rotate แล้ว

ให้ลองทดลองทำดูแล้วจะทราบผลว่าเป็นอย่างไร สำหรับรายละเอียดคำสั่งอื่นๆ และความหมาย สามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เจ้าของโปรแกรมได้ที http://www.accesspdf.com/pdftk/ ขอขอบคุณโปรแกรมดีๆ ที่แจกฟรีให้ใช้งานครับ..

?


Menu