ใครมีประสบการณ์ไฟล์วีดีโอเสียหรือไม่

ถ้ามีเชื่อว่าหลายๆ คนคงต้องลบทิ้งไฟล์นั้นไปเลย เพราะไม่รู้จะซ่อมแซมได้อย่างไร วันนี้ผมได้พบโปรแกรมตัวหนึ่งที่ผู้พัฒนาแจ้งว่า สามารถซ่อมไฟล์ประเภท AVI และ DIV ได้ด้วย อย่างนี้ต้องลอง เพราะที่สำคัญเป็นฟรีแวร์ที่ให้ download ไปใช้งานได้ด้วย โปรแกรมนี้มีชื่อว่า DivFix

DivFix Video Fix Tool

ความสามารถของโปรแกรม DivFix

 • Added Stream type identification code.
 • Fixed MacOSX PPC bug.
 • Added BigEndian Hardware support.
 • Added Codec FourCC VP3x, VP4, VP5, VP6x - On2 TrueMotion VP Support.
 • Added Codec FourCC SVQ1 & SVQ3 - Sorenson Video 3 Support.
 • Nuked Save Log property because usefullness.
 • Fixed detecting half and broken index chunk section.
 • Added primal H264 and AVC1 codec support.
 • Added "Recover From Key Frames" option to GUI.
 • Fixed file truncation & strip function error due Unicode build.
 • Added Truncation error message.
 • Added reading OpenDML file (up to 4 GB).(Fixed file will in AVI 1.0 format)
 • Fixed Stoping in Paused state.
 • Fixed gramathical mistakes. (Thanks for Federico Del Bene)
 • Fixed crash on some files which have "vedt" RIFF header chunk
 • Fixed MacOSX "Keep the original file" file open error bug.
 • Merge makefiles to one. "makefile mac" does the job for mac.
 • Added Russian translation by Konstantin Krasnov
 • Changed makefile for mass language compilation.
 • Added Spanish translation.(Thanks for Oscar Cuesta)
 • Added Relative Output Folder and File option.
 • Fixed Gramathical mistakes in English. (Thanks for Bastian Wiegmann and DirektX)
 • Added German translation. (Thanks for Bastian Wiegmann)
 • รองรับ Linux, Windows และ Mac OS ด้วย

Menu