โมเด็ม เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้โมเด็มในการรับ-ส่ง แฟ๊กซ์ได้ด้วย สำหรับโมเด็มบางรุ่นยังสามารถทำเป็นเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (Answering Machine)

 

คลิกเลือกรายชื่อ MODEM Driver ที่คุณต้องการข้อมูล และ download 

 

 


Menu