การใช้งานอินเตอร์เน็ตนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, Business Center ของโรงแรม หรือสถานที่ใดๆ ที่ให้บริการ สิ่งหนึ่งที่พบก็คือการขาดความดูแลในเรื่องของการให้บริการ security สำหรับส่วนของลูกค้า ดังนั้นเราในฐานะผู้ใช้งานคงจำเป็นต้องดูแล เรื่องข้อมูลของเราด้วยตัวเอง โดยเฉพาะรหัสผ่านในการเข้าถึงเมล์ของเรา

หัวข้อที่ควรทำ หลังจากใช้งานอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว

·         ยกเลิก Auto Complete 
เพื่อไม่ให้จดจำรายชื่อเว็บที่เราเคยเข้าไป รวมทั้งไม่ให้จำ password ในการเข้าถึงเมล์หรือเว็บต่างๆของเราด้วย

1.     เข้าเมนู Tools

2.     เลือก Internet Options 


3.     เลือกแท็ปหัวข้อ Content

4.     คลิกปุ่ม Auto Complete จะได้ดังภาพประกอบ คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูก หน้าข้อความทั้งหมด ดังภาพประกอบด้านบน ถ้าต้องการยกเลิกของเก่าทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม Clear Forms และ Clear Password 

 

·         ลบไฟล์ที่เราทำงานออกทั้งหมด รวมทั้งรายชื่อเว็บที่เราเข้าไปเยี่ยมชม
ซึ่งผลประโยชน์ทีได้รับก็คือ การได้รับพื้นที่คืนภายในฮาร์ดดิสก์ของเรา รวมทั้งช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับไวรัส ที่อาจเข้ามาผ่านทางเว็บที่เราแวะเยี่ยมชมอีกด้วย


ขั้นตอนการลบไฟล์

1.     เข้าเมนู Tools

2.     เลือก Internet Options 

3.     เลือก Delete Cookies, Delete Files และ Clear History


Menu