ทำความรู้จักกับ Driver

ไดร์ซเวอร์ (driver) คำนี้ ไม่ใช่หมายความถึง คนขับรถ สำหรับคอมพิวเตอร์แล้ว driver เป็นโปรแกรมสำคัญมากโปรแกรมหนึ่ง ที่จะช่วยให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โดยปกติแล้ว ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น mainboard, cd-rom, vga card, mouse, modem, lan card และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น เวลาเราซื้อ จะมี 2 สิ่งที่เราจะได้รับจากผู้ขาย นั่นคือตัวอุปกรณ์ และอีกอย่างหนึ่งตัวโปรแกรม ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมและสั่งงานให้อุปกรณ์นั้น ๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เวลาติดตั้ง เราควรใช้ driver หรือโปรแกรมที่ให้มากับอุปกรณ์นั้นๆ เป็นตัวติดตั้ง 

Windows สามารถติดตั้ง driver ให้อัตโนมัติ ? 

หลายๆ ท่านอาจแย้งว่า ไม่จำเป็น เนื่องจากหลายๆ อุปกรณ์ที่เราติดตั้งภายในเครื่องคอมฯ Windows สามารถตรวจสอบและจัดการให้เราอัตโนมัติอยู่แล้ว ทำไมต้องเสียเวลามาติดตั้ง driver ที่ให้มาใหม่หละ 

ถูกต้องครับ แต่ไม่ทั้งหมด คิดง่าย ๆ น่ะครับว่า ระหว่าง Microsoft กับเจ้าของอุปกรณ์ ใครจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอุปกรณ์มากกว่ากัน ด้วยข้อนี้ ผมเชื่อว่าหลายๆ คนคงจะลงความเห็นเหมือนผมว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์ย่อมรู้ดีกว่าเป็นแน่ ดังนั้น หลายๆ ท่านที่มีปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น วิธีการตรวจสอบและทดลองแก้ไขปัญหาคือ การติดตั้ง driver ใหม่ ให้ตรงกับรุ่นของอุปนั้นๆ มากที่สุด เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้บ้าง ไม่มากก็น้อย...


Menu