คุณต้องการเป็น Webmaster ใช่หรือไม่

Webmaster คือบุคคลที่มีหน้าที่บริการจัดการเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พัฒนาเว็บด้วยเช่นกัน และเพื่อให้มือใหม่ที่ต้องการเป็น Webmaster สามารถทำงานได้สะดวกวันนี้ผมมี 2 โปรแกรมที่จะช่วยในการทำสร้างเว็บของคุณได้สะดวกมากยิ่งขึ้น


Notepad++ ฟรีโปรแกรมสำหรับนักพัฒนา

สำหรับนักพัฒนาเว็บโดยเฉพาะ เลิกได้แล้วครับกับการใช้ Notepad ที่มาจาก Windows มาพัฒนา เพราะ Notepad++ ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น ด้วยการแบ่งแยกรหัสภาษาออกเป็นสีๆ (Syntax Highlighting) มีระบบ Auto-complete(ด้วยการกดปุ่ม Ctrl+Space) นอกจากนี้ยังรองรับหลากหลายภาษา เช่น HTML, PHP, ASP รวมทั้ง JavaScript ด้วย

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ Editor Tool สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม


FileZilla ฟรีโปรแกรมสำหรับโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ Web Hosting

หลังการสร้างเว็บทุกครั้ง เราจำเป็นจะต้องมีการอัปเดทเว็บไซต์เสมอ การอัปเดทเว็บไซต์ก็คือ การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ไปยัง Web Hosting ทีเราใช้บริการ และวิธีที่ดีที่สุดในการโอนย้ายก็คือ การใช้โปรแกรม FTP (File Transfer Protocol) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการย้ายข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่เร็วมากๆ


FileZilla ฟรีโปรแกรมประเภท Open Source ที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่ง เราสามารถ download FileZillaได้ที่นี่


หลักการทำงานของ FileZilla เราจำเป็นจะต้องใส่รายละเอียดก่อนการ โอนย้ายไฟล์ดังนี้

  • FTP Server Name: เช่น ftp.it-guides.com เป็นต้น
  • User Name
  • Password
  • Port การย้าย ปกติให้ใส่ "21" ได้เลย ซึ่งถือได้ว่าเป็น Port มาตราฐานในการโอนย้ายไฟล์ผ่าน FTP

การโอนย้าย จะมีการแบ่งหน้าต่างออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ Local Site คือเครื่องคอมฯ ของเรา อีกส่วนหนึ่งคือ Remote Site (Web Hosting)ส่วนวิธีย้ายข้อมูล ก็เพียงการคลิกและลากจาก Local ไปยังRemote เท่านั้นเอง


Menu