หลังจากได้ทราบวิธีการเลือกซื้อ Web Hosting หลักๆ ไปแล้วว่า เราจำเป็นต้องศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการว่า ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ อย่างไร สำหรับรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้ อยากให้เรานำไปพิจารณา ซึ่งหลายๆ Web Hosting เอาคุณสมบัติเด่นๆ มาอ้างอิงในการขาย ประกอบด้วย

  • unlimited data transfer

หมายถึงอนุญาติให้มีการโอนย้ายข้อมูล การเข้าออกเว็บไซต์โดยไม่จำกัดปริมาณ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ถ้าเว็บใดมีจำนวนผู้ชมสูงมากๆ (หลักหมื่นหลักแสนต่อวัน) ย่อมทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทที่ให้บริการนั้นช้าลงมาก และย่อมมีผลกระทบกับเว็บไซต์อื่นๆ ด้วย ดังนั้น จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่า จะให้บริการ unlimited data transfer กับทุกๆ เว็บ โดยหลักความเป็นจริงแล้ว เว็บไซต์ใหม่ๆ ย่อมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง data transfer อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ให้บริการ Web Hosting บางราย อาจมีโฆษณาแอบแฝงในข้อนี้

  • unlimited web space

หมายถึง การไม่จำกัดพื้นที่ในเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องหมายความรวมถึงอีเมลด้วย โดยปกติแล้ว การสร้าเว็บจะใช้พื้นฐานค่อนข้างน้อยมาก เช่น 1 MB อาจสามารสร้างได้ถึง 20-30 หน้า เป็นต้น ยกเว้นเว็บไซต์ที่ให้บริการ download ข้อมูล ดังนั้นการโฆษณาในเชิงอวดอ้างนี้ เราจำทำความเข้าใจและพิจารณาให้ถ้วนถี่ด้วย แต่ถ้าเว็บนั้นให้พื้นที่แบบไม่จำกัดจริงๆ ย่อมเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานอีเมลจำนวนมากๆ เพราะทำให้เรามีพื้นที่ในอีเมลแบบไม่จำกัดตามไปด้วย ให้จริงหรือไม่ ต้องตรวจสอบดีๆ

ของดี ราคาถูก ต้องพิจารณาให้ดีๆ น่ะครับ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

?

?


Menu