ทำความรู้จักรูปภาพที่แสดงบนเว็บ

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการทำเว็บทุกท่าน หรือเว็บมาสเตอร์มือใหม่ วันนี้เราจะแนะนำรูปภาพ ที่ใช้สำหรับการแสดงบนเว็บไซต์ ว่าสามารถนำรูปภาพประเภทไหนมาแสดงได้บ้าง และมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร

รูปภาพที่แสดงบนเว็บได้แก่

  • Jpg (Joint Photographer's Experts Group File) ไฟล์รูปภาพ Jpeg เป็นรูปภาพที่เราเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะกับกล้องถ่ายรูป มักนิยมบันทึกเป็นไฟล์ Jpeg
  • Gif (Graphic Interlace File) เป็นไฟล์รูปภาพที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ในตัวเองค่อนข้างมาก เพราะมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างเช่น
    • สามารถทำตัวโปร่งแสงได้ หรือ Transparent?(ปกติ ขอบของรูปภาพ จะมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมอ) แต่ Gif สามารถทำขอบเป็นรูปโค้งมนตามรูปภาพได้)
    • สามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ หรือที่เรียกว่า Gif Animation (โดยใช้โปรแกรมช่วยในการทำ)
    • แสดงสีได้สูงสุด 256 สี
  • PNG (Portable Network Graphics) เป็นอีกประเภทของไฟล์รูปภาพที่นิยมใช้กันมาก เพราะจะได้ภาพที่มีขนาดเล็ก และสามารถทำโปร่งแสงได้เช่นเดียวกับ Gif แต่ทำ animation ไม่ได้

สำหรับไฟล์ SWF หรือ Flash ไฟล์

เป็นไฟล์อีกประเภทหนึ่งที่สร้างจากโปรแกรม Adobe Flash (เดิมเป็นของ Macromedia Flash) ลักษณะของไฟล์ประเภทนี้ จะมีขนาดเล็ก และแสดงภาพในลักษณะภาพเคลื่อนไหวคล้ายกับการดูภาพยนตร์

 


Menu