หน้าที่สำหรับคนทำเว็บโดยเฉพาะ

การสร้างเว็บในปัจจุบัน ดูจะเป็นเรื่องง่ายของใครหลายๆ คน แต่จะมีใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จในการทำการตลาด หรือเผยแพร่สินค้าบริการ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เราต้องการนำเสนอ การวัดผล ดูจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในเรื่องนี้ Google Analytics เครื่องมือในการวัดผลเว็บไซต์ ดูจะเป็นเครื่องแรกๆ ที่หลายๆ ต้องการนำไปใช้งาน แต่สำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้ ก็สามารถศึกษาได้จากหัวข้อนี้

คำศัพท์อะไรที่ต้องรู้ในการวัดผลเว็บไซต์

คำศัพท์ที่เห็นได้ในเครื่องมือ Google Analytics

เรามาดูซิว่า การจะอ่านรายงานที่ได้จาก Google Analytics นั้น คำศัทพ์แต่ละตัวมีความหมายอะไร เพื่อเราจะได้เข้าใจและสามารถรประเมินผลความสำเร็จของเว็บไซต์ของเราได้

  • Visits หมายถึง คนที่เข้าเว็บ ปกติโดยทั่วจะนับจาก IP Address ที่เข้ามา
  • PageViews หมายถึง จำนวนหน้าของคนที่เข้าเว็บของเราในแต่ละคน รวมกัน
  • Page/Visits หมายถึง จำนวนหน้า หาร จำนวนคนเข้า จะได้เป็นจำนวนหน้าเฉลี่ยต่อคน
  • Bounce Rate หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของคนเข้าเว็บ และออกไปเลย (ไม่สนใจในเว็บของเรา) ยิ่งเปอร์เซ็นต์สูง ยิ่งไม่ดี
  • Ave. Time on Site หมายถึง เวลาเฉลี่ยที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา
  • New Visits หมายถึง คนเข้าใหม่ ประมาณว่า มาจาก IP Address ใหม่

คำศัพท์เหล่านี้เป็นพื้นฐานในการอ่านค่าและสถิติที่วัดได้จาก Google Analytics ใครทำเว็บต้องเข้าในคำศัพท์เหล่านี้ด้วยน่ะครับ ขอให้สนุกกับการทำเว็บ และดูผลความสำเร็จของตัวเราเอง Webmaster จงเจริญ..


Menu