กลเม็ดเคล็ดลับในการสร้างปุ่มเมนูบนเว็บ

สำหรับเว็บมาสเตอร์มือใหม่ทุกท่าน ถ้าคุณต้องการสร้างปุ่มเมนู สีสรรสวยๆ บนเว็บ เราสามารถสร้างจาก Microsoft PowerPoint 2007 ได้ง่ายๆ พูดจริงครับ เราสามารถสร้างปุ่มเมนูสวยๆ ได้อย่างง่ายมากๆ ด้วย PowerPoint 2007 ไม่เชื่อก็ต้องท้าพิสูจน์เช่นเคย..

วิธีสร้างปุ่มเมนูไว้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา


Create Web Menu by PowerPoint

 1. เปิดโปรแกรม PowerPoint 2007
 2. เปิดหน้าสไลด์ว่างๆ
 3. คลิกเมนู Insert
 4. เลือกคำสั่ง Shapes และเลือกรูปแบบของเมนูที่ต้องการ
 5. จากตัวอย่างเลือก สี่เหลี่ยมมุมขอบมน
 6. คลิกและลากเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม
 7. ดับเบิลคลิกรูปภาพที่สร้าง เมนูด้านบนจะเปลี่ยนไปคำสั่ง Format
 8. ในช่อง Shapes Styles
 9. ให้เลือกสีสรร และรูปแบบที่ต้องการ
 10. หลังจากเลือกจะพบว่ารูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้น จะเปลี่ยนรูปแบบ และสีตามที่เราเลือก
 11. คลิกขวาที่รูปภาพที่สร้างเลือกคำสั่ง Save as Pictures กำหนดประเภทของไฟล์รูปภาพที่ต้องการ เช่น Jpg, Gif, PNG เป็นต้น (แค่นี้ก็จะได้ไฟล์รูปภาพที่เราสร้าง พร้อมใช้งานบนเว็บแล้ว)
 12. สร้างปุ่มเมนูต่อไป ตามจำนวนที่ต้องการ

จะเห็นว่า ไฟล์เมนูภาพที่สร้างขึ้น จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ภาพที่ต้องการ สามารถนำไปใช้งานได้ทันที (สำหรับไฟล์รูปภาพที่นำไปขึ้นเว็บ แนะนำให้บันทึกเป็น .gif, .png หรือ .jpg เท่านั้น

?


Menu