สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ โดยเฉพาะ


เืพื่อให้่ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้การใช้งานเกี่ยวกับ?โปรแกรมสำนักงานพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint)?หนึ่งในโปรแกรมชุด Microsoft?Office?ไอที-ไกด์ ดอทคอม จึงไ้ด้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพาวเวอร์พอยต์ มาให้เพื่อนๆ ได้ทำการความเข้าใจก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เวลาไปเจอคำศัพท์แปลกๆ ที่ไหน จะได้เข้าใจความหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


คำศัพท์ เกียวกับโปรแกรมเวิร์ด

 • Arrange
  • การจัดเรียง
 • Animation
  • ภาพเคลื่อนไหว
 • Blank Presentation
  • เอกสารพรีเซ็นเทชั่น หน้าว่างๆ
 • Bring to Front
  • นำภาพหรือข้อความ ให้แสดงด้านบนสุด
 • Cascade
  • การจัดเรียงแบบซ้อน
 • Custom Animation
  • คำสั่งในการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับแต่ละรูปภาพ หรือตัวอักษร
 • From Begining (Slide Show)
  • แสดงสไลด์ตั้งแต่หน้าแรก
 • From Current Slide
  • แสดงสไลด์โดยเริ่มจากหน้าที่ทำงานปัจจุบัน
 • Handout
  • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • Layouts
  • เค้าโครงของพรีเซ็นเทชั่น ที่นี้หมายถึงการจัดวางองค์ประกอบ
 • Outline
  • การแสดงพรีเซ็นเทชั่น แบบโคร่งร่าง?
 • Normal View
  • มุมมองสไลด์แบบปกติ สำหรับใช้ในการแก้ไข
 • Note View
  • คำสั่งในการแสดงพรีเซ็นเทชั่น ให้แสดงบันทึกย่อด้วย
 • Rehearse? Timings
  • การกำหนดเวลาในการแสดงและสไลด์
 • Rotate
  • การหมนุภาพ หมุนตัวอักษร
 • Package for CD
  • การบันทึกพรีเซ็นเทชั่นลงแผ่น CD
 • Photos Album
  • การสร้างงานนำเสนอแบบอัลบัมรูปภาพ
 • Present
  • การนำเสนอข้อมูล
 • Send to Back
  • การข้อความ หรือรูปภาพให้แสดงด้านล่างของภาพ/ข้อความปัจจุบัน ตรงข้ามกับ Bring to Front
 • Slides
  • หน้าเอกสาร PowerPoitn สำหรับใส่ข้อมูล เพื่อนำเสนอ
 • Slide Show
  • คำสั่งในการสั่งรัน PowerPoint เพื่อนำเสนอข้อมูล
 • Sorter View
  • มุมมองแบบเรียงแต่ละสไลด์ เพื่อความสะดวกในการเรียง ทำสำเนา ลบ สไลด์
 • Text Box
  • คำสั่งในการเพิ่มข้อความในสไลด์
 • Text Effect
  • การใส่ภาพเคลื่อนไหวให้ตัวอักษร
 • Text Fill
  • การใส่สีให้ตัวอักษร
 • Text Outline
  • การใส่สีให้ขอบของตัวอักษร
 • Themes
  • คือเทมเพลด หรือรูปแบบสำเร็จรูปของพรีเซ็นเทชั่น
 • Transition
  • การใส่เอฟเฟ็คต์ในขณะเปลี่ยนแผ่นสไลต์

?


Menu