สำหรับผู้เรียนรู้การใช้งานอีเมลโดยเฉพาะ


เืพื่อให้่ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้การใช้งานอีเมล ไอที-ไกด์ ดอทคอม จึงไ้ด้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอีเมล มาให้เพื่อนๆ ได้ทำการความเข้าใจก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เวเลาไปเจอคำศัพท์แปลกๆ ที่ไหน จะได้เข้าใจความหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


คำศัพท์ เกี่ยวกับอีเมล์

 • Archive
  • คำสั่งหรือที่อยู่สำหรับการเก็บสำรองข้อมูล (Backup)
 • Attached File
  • การส่งไฟล์แนบไปกับอีเมล
 • Inbox
  • ที่อยู่ที่เก็บเมลที่มีคนอื่นส่งเข้ามา
 • BCC: Blind Carbon Copy
  • หมายถึงการส่งสำเนาเมลของเรา ไปให้บุคคลอื่นๆ ด้วย โดยคนที่ได้รับเมลอื่นๆ จะไม่ทราบ
 • CC: Carboy Copy
  • หมายถึงการส่งสำเนาเมลของเรา ไปให้บุคคลอื่นๆ ด้วย
 • Compose
  • การเรียกใช้คำสั่งในการสร้างเมลเพื่อการจัดส่ง มีความหมายเดียวกับ New Mail
 • Deleted Items
  • ที่อยู่ที่เก็บเมลที่ถูกลบไว้ สามารถกู้เมลกลับคืนได้จากโฟลเดอร์นี้
 • Draft
  • ทีอยู่ที่เก็บเมลที่เรากำลังเขียน หรืออาจเขียนยังไม่เสร็จ
 • Email Account / Email Address
  • หมายถึงชื่อที่อยู่อีเมลของเรา ตัวอย่างเช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เป็นต้น เพื่อเป็นการระบุตัวตนของเรา
 • Forward
  • การส่งเมลที่ได้รับจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่ง
 • Outlook Express
  • โปรแกรมสำหรับรับส่งเมลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โปรแกรมนี้จะมาพร้อมกับ Windows สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ได้ถูกเปลี่ยนเป็น Microsoft Mail แทน
  • Microsoft Outlook ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับรับส่งเมล จาก Microsoft แต่เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่า Outlook Exress, Microsoft Mail และเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อเพิ่มเติมด้วย
 • POP3: Post Office Protocol version 3
  • มาตราฐานอย่างหนึ่งในการรับส่งเมล์
 • Reply All
  • การตอบกลับเมลที่ได้รับ ไปยังทุกๆ คนที่มีรายชื่ออีเมลในเมลฉบับนั้น ทั้งในช่อง To และ ช่อง CC (ส่วนบนของในเมลที่เราเขียนขึ้นมา)
 • Reply
  • การตอบกลับเมลที่ได้รับ ไปยังผู้ส่งถึงเราเท่านั้น
 • New Mail
  • การเขียนเมล์ฉบับใหม่ มีความหมายเดียวกับ Compose
 • Out of Office
  • คำสั่งในการกำหนดรายละเอียดว่า เราไม่ได้อยู่ในสำนักงาน เวลามีใครส่งเมลถึงเรา จะได้รับตอบกลับเมลแบบอัตโนมัติ
 • Outbox
  • ที่อยู่ที่เก็บเมลที่เรากำลังส่งออกไป (กำลังส่ง)
 • Send/Receive
  • คำสั่งในการส่งเมลออก และตรวจสอบเมล์ใหม่เข้ามาในขณะเดียวกัน
 • Send items
  • ที่อยู่ที่เก็บเมลที่เราได้จัดส่งออกไปแล้ว
 • Web Mail
  • หมายถึงการเช็คอีเมลผ่านทางเว็บไซต์โดยตรง

Menu