สำหรับผู้เรียนรู้การใช้งาน CD/DVD โดยเฉพาะ

เืพื่อให้่ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้การใช้งาน CD/DVD หรือการทำสำเนาแผ่น ไอที-ไกด์ ดอทคอม จึงไ้ด้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ CD/DVD มาให้เพื่อนๆ ได้ทำการความเข้าใจก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เวเลาไปเจอคำศัพท์แปลกๆ ที่ไหน จะได้เข้าใจความหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คำศัพท์ เกี่ยวกับ CD/DVD

 • Blu-Ray Disk
  • แผ่น CD ที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับแผ่น CD/DVD แต่มีความจุสูงกว่ามากๆ การเปิดหรือเล่นแผ่น Blu-Ray จะต้องใช้เครื่องเล่นที่รองรับ Blu-Ray เท่านั้น
 • Bootable CD
  • หมายถึง แผ่น CD ที่สามารถ boot เข้าระบบได้ เช่น boot เข้า Windows XP ได้ เป็นต้น
 • Burn CD
  • การ write หรือการบันทึกลงแผ่น CD/DVD
 • CD: Compact Disk
  • แผ่นพลาสติกวงกลม ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล
 • CD-R, CD-RW
  • แผ่น CD-R เป็นแผ่น CD ที่สามารถบันทึกได้โดยบันทึกผ่าน CD-Writer ส่วนแผ่น CD-RW เป็นแผ่นที่สามารถบันทึกได้ และสามารถลบเพื่อบันทึกซ้ำได้
 • Copy Disk
  • การบันทึกไฟล์จากแผ่น?CD ต้นฉบับ ไปยัง CD ปลายทาง
 • DAT
  • ไฟล์ประเภทหนึ่งที่มักพบในแผ่น VCD สามารถ copy ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดด้วยโปรแกรม Media Player ทั่วไปได้
 • DVD: Digital Versatile Disc
  • แผ่นพลาสติกวงกลม ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ซึ่งการบันทึกจะใช้บันทึกด้วยแสงหรือที่เรียกว่า Optical
 • DVD-R, DVD-RW
  • แผ่น DVD-R เป็นแผ่น CD ที่สามารถบันทึกได้โดยบันทึกผ่าน DVD-Writer ส่วนแผ่น DVD-RW เป็นแผ่นที่สามารถบันทึกได้ และสามารถลบเพื่อบันทึกซ้ำได้ มีความจุในการเก็บข้อมูลสูงกว่าแผ่น CD ทั่วไปหลายเท่า
 • ISO Images
  • การบันทึกไฟล์จากแผ่น CD/DVD ต้นฉบับ ชนิด track ต่อ track (เรียกว่าเป็นการทำสำเนาจากต้นฉบับแบบละเอียดยิบเลยทีเดียว)
 • LightScribe
  • เทคโนโลยีในการ พิมพ์ลวดลายลงบนแผ่น CD/DVD โดยตรง ซึ่งต้องเป็นแผ่นพิเศษที่รองรับเทคโนโลยี LightScribe นี้
 • Multi-session
  • การบันทึกไฟล์แบบต่อเนื่อง กรณีที่การบันทึกครั้งแรกยังไม่เต็มแผ่น CD/DVD
 • Nero
  • ชื่อโปรแกรมยอดฮิตในบ้านเรา เอาไว้สำหรับการบันทึกแผ่น CD/DVD
 • Rip CD
  • การดึงไฟล์ออกจากแผ่น CD/DVD มักใช้สำหรับการ RIP ไฟล์เพลงจากแผ่น Audio CD มาเป็นไฟล์ MP3
 • SVCD
  • ย่อมาจาก Super Video Compact Disk หมายถึงแผ่นวีดีโอ ประเภทหนึ่ง ทีมีความละเอียดของภาพสูงกว่า VCD แต่ยังด้อยกว่า DVD
 • VCD
  • ย่อมาจาก Video Compact Disc หมายถึงแผ่นวีดีโอ ซีดีประเภทหนึ่ง มีความละเอียดต่ำ
 • VOB
  • ไฟล์วีดีโอประเภทหนึ่ง ทีมักเห็นได้จากแผ่น DVD ในโฟลเดอร์ Video_TS สามารถ copy ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดด้วยโปรแกรม Media Player ทั่วไปได้

?


Menu