การใช้ Windows

เพราะ Windows เป็นระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่คุณจะต้องพบและใช้งานก่อนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows จึงเป็นส่วนควบคุมหลักของคอมพิวเตอร์ ในหมวดบทความนี้ คุณได้รู้จักเทคนิคการปรับแต่ง ตั้งค่า Windows ให้ตรงตามความต้องการ หากคุณทำความเข้าใจมากขึ้น ก็จะสามารถนำ Windows มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
ปัญหา folder Download ใน Windows 8 ขึ้นช้า 10834
วิธีปิด Sound Navigation เมื่อเข้าเว็บ เปิดโฟลเดอร์ 22297
ไม่สามารถ Uninstall โปรแกรม 18434
ไฟล์ XPS คืออะไร 68884
ไฟล์ MDI คืออะไร และติดตั้งอย่างไร 40151
ใช้ System Restore ดีหรือร้าย 54661
แปลงระบบไฟล์เป็น NTFS 11633
แต่ง Screen Saver ด้วยภาพของคุณ 13760
แก้ไขปัญหา Unmountable Boot Volume 22544
แก้ปัญหาพิมพ์ไม่ออก ไอคอน Printer หาย 52420
แก้ปัญหาคอมฯ ด้วยตัวเองด้วย Microsoft Fix IT 21062
แก้ปัญหาการ Re-install ใน Safe Mode ไม่ได้ 14593
แก้ปัญหา icon หายไปจาก Start Menu 56223
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม 19401
เรียนรู้การใช้งาน Windows 12908
เรียนรู้การใช้งาน Task Manager 48440
10 คำสั่งยอดฮิตบน Windows 15038
10 คำสั่งยอดฮิต เรียกใช้ผ่าน Run Command Windows 68420
10 คำสั่งยอดฮิต สำหรับ Admin โดยเฉพาะ 17566
10 คำสั่ง สำหรับเรียกใช้โปรแกรมแบบด่วนสุดๆ 22314
เปลี่ยนชื่อไฟล์แบบอัตโนมัติ 21358
เทคนิคการแบ่งจอทำงานบน 2 หน้าต่างพร้อมกัน 99912
เทคนิคการเปลี่ยนเสียงเริ่มต้นของ Windows XP 16280
เครื่องบู๊ทเข้า Safe Mode ตลอด 37205
อีกหนึ่งทิปในการแก้ปัญหาคอมฯ ทำงานช้าลง 26474

Menu