Windows Taskbar คืออะไร

ตำแหน่งของ Bar ที่อยู่ส่วนล่างสุดของหน้าจอ แหล่งรวมหรือ ศูนย์รวมคำสั่งต่างๆ ของ Windows โดยเฉพาะคำสั่ง "Start" เพื่อใช้สำหรับการเปิดและปิดโปรแกรม หรือการเข้าถึงโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมายที่ติดตั้งภายใน Windows ในส่วนของ Taskbar นี้ยังมีการแบ่งออกเป็นทางซ้ายมือ "Start menu" และทางขวามือ "นาฬิกา เวลา" รวมทั้งโปรแกรมที่มีการเปิดรันขึ้นในระหว่าง start Windows เป็นต้น

คุณทราบหรือไม่ว่า เราสามารถย้ายตำแหน่ง Taskbar ได้

Taskbar property

เราสามารถย้าย Taskbar ไปยังตำแหน่งทางซ้าย ขวา บน และล่างได้ง่ายๆ โดยการคลิกพื้นที่ว่างของ Taskbar และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แต่ถ้าไม่สามารถคลิกและลากได้ ให้คลิกขวาที่ Taskbar และคลิกยกเลิกคำสั่ง "Lock the Taskbar" ออก และทดลองดูใหม่

นอกจากนี้ เรายังสามารถซ่อน Taskbar แบบอัตโนมัติได้ด้วย

  1. คลิกขวาที่ Taskbar
  2. และคลิกเลือกคำสั่ง Properties
  3. จากนั้นคลิกเลือกหัวข้อ Auto-hide the taskbar

Quick Launch คือโปรแกรมช่วยในการเปิดโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆ

  • Quick Launch จะใช้สำหรับเรียกโปรแกรมที่เรามักใช้งานบ่อยๆ
  • ปกติจะอยู่ติดตั้งปุ่ม Start
  • ถ้าไม่เห็นให้คลิกขวาที่ Taskbar เลือก "Toolbar" เลือก "Quick Launch" ให้มีเครื่องหมายถูกหน้าข้อความนี้
  • เราสามาถเพิ่มโปรแกรมที่ต้องการได้ง่ายๆ เพียงลากไอคอนของโปรแกรมมาวางไว้ในตำแหน่งนี้ง

 


Menu