วิธีอย่างหนึ่งในการตรวจสอบ Memory ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เราสามารถใช้ฟรี เครื่องมือในการตรวจสอบ Memory ได้อย่างง่ายๆ ที่มาพร้อมกับ Windows Vista ได้ โปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า Windows Memory Diagnostics Tool

Windows Memory Diagnostics Tool

วิธีเรียกใช้งาน Windows Memory Diagnostics Tool

 1. พิมพ์คำว่า Memory หรือ MdSched.exe ในช่อง Search
 2. จะได้หน้าต่างโปรแกรม Windows Memory Diagnostics Tool
 3. ให้คลิกเลือก
  • Restart now and check for problems - ให้ restart เครื่องคอมฯ และตรวจสอบทันที
  • Check for problems the next time I start my computer - ตรวจสอบหลังจากมีการ restart Windows ในครั้งต่อไป
 4. หลังจากมีการ restart Windows แล้ว โปรแกรม Windows Memory Diagnostics Tool จะเริ่มทำงาน
 5. ถ้าต้องการแก้ไขค่าในการตรวจสอบ ให้กด F1 ในระหว่างการรันโปรแกรม
 6. กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกว่าในการตรวจสอบ
 7. โปรแกรมจะเริ่มตรวจสอบ Memory และรายงานผลให้ทราบ
 8. หลังจากนั้น จะทำการ restart Windows และเริ่มทำงานต่อได้เลย

Menu