อาจมีหลาย ๆ คนที่ต้องการพิมพ์รายชื่อไฟล์ต่าง ๆ ใน directory หรือ folder ที่เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อรูปภาพ งาน documents ต่าง ๆ ทั้งนี้อาจเพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูล วันนี้เรามีวิธีง่าย ๆ ในการพิมพ์ชื่อไฟล์ต่าง ๆ ใน directory ที่คุณต้องการ โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

วิธีพิมพ์รายชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์

รูปแบบคำสั่งที่: command /c dir ชื่อโฟลเดอร์> prn

  • command /c dir c:\ > prn
    คำอธิบาย : พิมพ์รายชื่อไฟล์ใน drive c:
  • command /c dir c:\windows > prn
    คำอธิบาย : พิมพ์รายชื่อไฟล์ใน drive c: ใน directory หรือ folder ชื่อ windows

ถ้าต้องการให้พิมพ์รายชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็น Text ไฟล์ เราสามารถเปลี่ยนคำสั่ง > Prn เป็น > ตามด้วยชื่อไฟล์ได้เลย

 


Menu