ปุ่มเปลี่ยนภาษาไทย / อังกฤษ

การปรับเปลี่ยนภาษาจากไทยเป็นอังกฤษ หรือเปลี่ยนอังกฤษเป็นไทย หลายๆ คนคงใช้ปุ่ม Grave Accent Key แทน บางคนก็เรียกปุ่มนี้ว่า ตัวหนอน สำหรับบางคนที่ไม่ได้มีการตั้งค่าการเปลี่ยนภาษาก็อาจใช้ปุ่ม Alt+Shift แทนการปรับภาษา ทั้งนี้ก็แล้วแต่ถนัดก็แล้วกันครับ แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าอีกหลายๆ คนมีปัญหาการพิมพ์ตัวหนอน ในเอกสารหรือหน้าเว็บเหมือนผม..

ในเมื่อปุ่มตัวหนอน หรือ Grave Accent Key ถูกใช้ไปแล้ว จะพิมพ์ได้อย่างไร

แก้ปัญหาการพิมพ์ตัวหนอนหรือ Grave Accent Key

  1. วิธีแรก ใช้ Charactor Map (ปกติคำสั่งนี้ จะอยู่ในเมนู System Tools) จากนั้นแค่คลิกเลือกตัวหนอน และสั่ง copy มาวางบนเอกสารของเรา
  2. วิธีสอง กดปุ่ม Shift + ตัวหนอน (ถ้าคุณใช้ปุ่มนี้ในการเปลี่ยนระหว่างภาษา ไทยและอังกฤษ ควรตั้งค่าเป็นอังกฤษก่อนเสมอ)

ทิปเพิ่มเติมการพิมพ์ตัว Grave Accent Key

ระหว่างการพิมพ์ตัวหนอน โดยการกดปุ่ม Shift + ตัวหนอน ถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นเครื่องหมาย เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าสถานะของแป้มพิมพ์เป็นภาษาไทย คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนเสมอ

เท่าที่ทดสอบแล้ว ก็กดยากพอสมควร แต่ก็ต้องทำใจน่ะครับ เพราะคุณใช้ปุ่มนี้ในการปรับเปลี่ยนภาษานั่นเอง..


Menu