Dir DOS Command

ระบบค้นหาแบบข้อความหรือ TEXT

สำหรับคนรุ่นใหม่ๆ มักไม่รู้จักคำสั่งที่อยู่ภายใต้ DOS อ่านว่า ดอส ซึ่งยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และสามารถใข้ร่วมกับโปรแกรม Windowsได้ จริงๆ แล้วคำสั่งใน DOS มีหลายคำสั่งมากมาย แต่วันนี้ จะมาแนะนำการใช้คำสั่ง DOS เพื่อค้นหาไฟล์ที่เราต้องการชนิดตรวจสอบกับทั้ง Drive เลยทีเดียว เพียงแค่คุณรู้จักชื่อไฟล์เท่านั้น

คำสั่งที่แนะนำคือ DIR /S

คำสั่งนี้โดยปกติใช้สำหรับการแสดงรายชื่อไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ หรือซับโฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่เราสามารถสั่งให้ใช้สำหรับการตรวจสอบแบบละเอียดได้ โดยจะมีคำสั่งเสริมเข้าไปอีกนิด หรือที่ภาษาคอมฯ เรียกว่า การใส่ค่า พารามิเตอร์ (parameter)

วิธีการใช้คำสั่งใน DOS


Dir DOS Command

  1. ให้คลิกปุ่ม Start เลือกคำสั่ง RUN
  2. ในช่อง Open ให้พิมพืคำว่า "CMD" และกดปุ่ม enter
  3. พิมพ์คำว่า "CD\" และกดปุ่มente อีกครั้ง
  4. ตอนนี้เราจะอยู่ใน Drive C:\>หรือDrive C:\ นั่นเอง
  5. คราวนี้มาลองค้นหาไฟล์ที่ต้องการดู สมมุติไฟล์ชื่อTaskMgr.exe (ถ้าจำนามสกุลได้ ก็ใส่ไปด้วย จะได้ค้นหาได้ละเอียด)
  6. ให้พิมพ์ตามนี้ "dir taskmgr.exe /s"
  7. โปรแกรมจะเริ่มตรวจสอบไฟล์ชื่อ taskmgr.exe ทั้งหมดที่มีอยู่ใน drive C:

ถ้าต้องการค้นหาใน Drive อื่นๆ เช่น Drive D: หรือ E: เป็นต้น ให้เปลี่ยนดังนี้ ให้พิมพ์คำว่า D: และตามด้วย enter ได้เลย โปรแกรมจะย้ายไปยัง Drive D: ให้


ทิป อยากรู้คำสั่ง parameter เพิ่มเติม นอกเหนือจาก /s แล้ว ให้พิมพ์คำสั่งดังนี้ "dir /"และกดปุ่ม enter ตาม
 


Menu