หลายๆ คนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และได้รับคำแนะนำต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา หลายๆ คนมักได้ยินคำว่า Safe Mode เสมอ คุณทราบหรือไม่ว่า Safe Mode มีประโยชน์อะไรบ้าง


Safe Mode คืออะไร


การทำงานของ Windows โดยปกติเราเรียกว่า Normal Mode ซึ่งเป็นหน้าการทำงานโดยปกติ มีการแสดงผลที่สวยงาม และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วน Safe Mode ก็เป็นหน้าการทำงานของ Windows เช่นเดียวกัน แต่จะลดการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Network Card, VGA Card เป็นต้น เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของเรา และแก้ไขปัญหาต่างๆ
 

Safe Mode ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

 • การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ บางครั้งอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ก็อาจจะเกิดปัญหาเข้าทำงาน Windows ไม่ได้ ดังนั้น การเข้า Safe Mode และยกเลิกการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะช่วยให้ Windows ทำงานได้หน้าปกติได้
 • ปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรมใหม่ บางโปรแกรมอาจทำให้ระบบ Windows มีปัญหา เข้าทำงานไม่ได้ อาจสืบเนื่องมาจากมีการติดตั้งไฟล์บางไฟล์ไปทับไฟล์ระบบของตัว Windows เอง ดังนั้น Safe Mode ก็จะช่วยในเรื่องของการถอดถอนโปรแกรมนั้นๆ ได้
 • ไฟล์ระบบของ Windows เสียหาย อาจสืบเนื่องมาจากการกำจัดไวรัสออกไป และไฟล์นั้นอาจเป็นไฟล์ระบบสำคัญของ Windows การเข้า Safe Mode อาจช่วยในการติดตั้งระบบเข้าไปใหม่ได้
 • ไวรัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและกำจัดไวรัสที่ดี ควรทำการ Scan ในหน้าของ Safe Mode เพราะว่าในหน้านี้ ไวรัสบางประเภทจะไม่สามารถทำงานได้ จะทำให้โปรแกรมกำจัดไวรัส สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ย้อนเวลาหาอดีต นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่างๆ ข้างต้นแล้ว ในตัว Windows เอง จะมีเครื่องมือพิเศษตัวหนึ่งเรียกว่า System Restore ซึ่งจะช่วยให้ในการแก้ไขปัญหา Windows โดยจะทำการ Restore ระบบเก่าของ Windows กลับมาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อสังเกตว่าขณะนี้เราอยู่ใน Safe Mode หรือไม่ ให้ดูจากหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ และสองจะมีคำว่า "Safe Mode" อยู่ทั้ง 4 มุมของจอภาพวิธีการเรียกใช้ Safe Mode

 • Windows 95, 98, ME, 2000,XP และ Vista ให้รีสตาร์ท Windows และก่อนขึ้นหน้าจอโลโก้ Windows ให้กดปุ่ม F8

แต่ถ้าไม่สามารถเรียกคำสั่ง Safe Mode ได้ให้ทำดังนี้

 • Windows XP, Windows Vista ให้ปฏิบัติดังนี้
  1. คลิกเมนู Windows Logo + R
  2. จากนั้นพิมพ์คำสั่ง "MSCONFIG"
  3. ให้คลิกแท็ป BOOT.INI
  4. ให้คลิกเลือกถูกหน้าข้อความ "/SAVEBOOT"
  5. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Restart Windows
  6. Windows จะเจ้าหน้า Safe Mode ให้อัตโนมัติ
 • ถ้าต้องการยกเลิก ให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "/SAVEBOOT" ออก เท่านั้น

 


Menu