คุณทราบหรือไม่ว่า คอมพิวเตอร์ก็มีแบตเตอรี่

ลักษณะของแบตเตอรี่บนคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายเหรียญบาท ผลิตจากลิเธียม ซึ่งเป็นถ่านที่ใช้ประเภทเดียวกับนาฬิกาข้อมูลทั่วๆ ไป แต่มีขนาดใหญ่กว่า ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด อายุการใช้งานโดยทั่วไปประมาณ 3-5 ปี

แบตเตอรี่บนคอมพิวเตอร์ใช้ทำอะไร

แบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์มีไว้สำหรับการหล่อเลี้ยงชิบซีมอส* และวงจรนาฬิกาบนเมนบอร์ด สังเกตได้ว่า เวลาเราปิดคอมพิวเตอร์เวลาบนคอมพิวเตอร์ก็ยังคงเดินอยู่ เพราะว่าเวลาเปิดคอมพิวเตอร์ นาฬิกาก็ยังคงเดินตรงเวลาอยู่ ดังนั้น ถ้าสังเกตว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเวลาเดินไม่ตรง ให้สันนิฐานว่า อาจเกิดจากปัญหาของแบตเตอรี่เสื่อม

  • *ซีมอส คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลการบู๊ตของระบบ เช่น คอมพิวเตอร์มีฮาร์ดดิกส์กี่ตัว บู๊ตจากสื่อใดก่อน มีแรมเท่าไหร่ เป็นต้น ซึ่งซีมอสจำเป็นจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ถ้าเบตเตอรี่หมด เวลาเปิดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีข้อความแสดงให้เข้าไปตั้งค่าซีมอสใหม่ ส่วนใหญ่จะขึ้นคำว่า "F1"แสดงให้เห็น

ทิปแก้ปัญหาลืม Password?ก่อน boot เข้า Windows?

โดยปกติ ถ้าเรามีการตั้ง Password ใน BIOS และเราลืม เราสามารถแก้ไขได้โดยการถอดแบตเตอรี่ออกสักพัก และเสียบเข้าไปใหม่

 


Menu