ทิปการแก้ไขปัญหาการพิมพ์เอกสาร Word ไม่พอดี

คุณเคยได้รับเอกสารที่สร้าง Microsoft Word หรือเปล่า บางครั้งคนที่สร้างอาจสร้างจากเอกสารด้วยขนาดที่ไม่ใช่ A4 ที่หลายๆ มักใช้กัน เวลาพิมพ์ก็จะไม่สามารถพิมพ์ให้พอดีได้ ตัวอย่างเช่น ผมได้รับเอกสารฉบับหนึ่งที่มีการกำหนดขนาดของเอกสารเป็น Legal (8.5 นิ้ว x 14 นิ้ว) ซึ่งถ้าเป็นขนาด A4 จะมีขนาด (8.27 นิ้วx 11.69 นิ้ว) ทำให้เวลาสั่งพิมพ์ จะเกิด error ที่เครื่องพิมพ์ ให้เราเปลี่ยนขนาดของกระดาษ แต่ถ้าเราต้องการให้พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 อย่างเดิม จะทำอย่างไร ปัญหานี้มีคำตอบ

ทิปแก้ไขปัญหากระดาษไม่ตรงกันด้วย PDF

เวลาการง่ายๆ ในการแก้ไขปัญหาก็คือ การแปลงไฟล์ที่ได้ให้เป็น PDF เสียก่อน ถ้าคุณใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 ขึ้นไป เราสามารถสั่งแปลงไฟล์ได้ง่าย เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดไฟล์เอกสาร Word ที่ต้องการแปลงไฟล์
  2. คลิกปุ่ม Office จากนั้นคลิกเมนู Save as
  3. ในหัวข้อ Save as type ให้เลือกประเภทไฟล์เป็น PDF

แค่นี้เราก็สามารถแปลงไฟล์เป็น PDF และสามารถแก้ไขปัญหาการสร้างไฟล์จากขนาดของกระดาษที่ไม่เท่ากันแล้วครับ ปัญหานี้ได้มีการทดสอบจริงมาแล้ว..


Menu