สำหรับนักบัญชี นักคำนวณตัวเลขและผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ทุกท่าน วันนี้ผมมีคำสั่ง Function ของ Excel ที่น่าสนใจมาแนะนำกัน และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆ คนเลยทีเดียว

Excel Function Key

 1. Upper(ชื่อเซล) เช่น upper(A1) หมายความว่า ให้แปลงตัวอักรทั้งหมดของเซล A1 เป็นตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด ทำให้เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความใหม่ กรณีที่เราต้องการแปลงตัวอักษรเป็นตัวใหญ่
 2. Lower(ชื่อเซล) เช่น lower(A1) มีความหมายตรงข้ามกับ Upper(Cell) คือใช้สำหรับการแปลงตัวอักษรใหญ่ เป็นตัวอักษรเล็กทั้งหมดในเซลนั้นๆ
 3. Concatenate(Left(ชื่อเซล,10)) หมายความว่า ให้เอาข้อมูลจากเซลนั้นๆ มา 10 ตัว ตัวอย่างเช่น concatenate(Left(A1,10)) ให้ A1 มีค่า Discovergadget.com ผลลัพธ์ที่ได้จะได้คือ? Discoverga เป็นต้น
  • เราสามารถเปลี่ยนคำว่า Left เป็น Right ได้ ตัวอย่างเช่น concatenate(right(A1,3)) ผลลัพท์ที่ได้จากจากข้อความข้างต้นคือ com เป็นต้น
  • นอกจากนี้ เรายังสามารถเพิ่มการประสมคำเข้าไปได้อีก ตัวอย่างเช่น concatenate(I love dot ,right(A1,3)) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ I love dot com เป็นต้น
  • การรวมสองเซลหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน เราสามารถใช้คำสั่ง Concatenate เพื่อรวมเซลได้ด้วย ดังตัวอย่างเช่น A1 มีค่า Bang และ B1 มีคำ kok เราสามารถใช้คำสั่ง concatenate(A1,B1) จะได้ผลลัพธ์เป็น Bangkok เป็นต้น
 4. Len(ชื่อเซล) เป็นคำสั่งในการนับจำนวนตัวอักษรทั้งหมดในชื่อเซลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น len(A1) ซึ่ง A1 มีคว่า DiscoverGadget.com ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะมีคำเท่ากัน 17
 5. Count(ชื่อเซล:ชื่อเซล) เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการนับเซลที่มีตัวเลขเท่านั้น ไม่ได้นับจำนวนข้อมูล หรือตัวอักษณภายในเซลนั้นๆ แต่ถ้าเซลนั้นมีค่าทั้งตัวเลขและตัวอักษร คำสั่ง Count ก็จะยังคงไม่นับเช่นเดียวกัน

Menu