ความสามารถที่น่าสนใจ สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office 2007 นั่นคือเราสามารถแปลงไฟล์ทุกประเภทเป็น PDF ไฟล์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม เช่น Adobe Acrobat, PDF Creator เป็นต้น เฉพาะผู้ใช้งาน Office 2007 ขึ้นไป เท่านั้น

2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS

อย่างไรก็ตาม เรายังจำเป็นต้อง download โปรแกรมเสริมจาก Microsoft ชื่อว่า

2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS ขนาดไฟล์ 934 KB

เพียงแค่ download และรันโปรแกรมเพื่อติดตั้งเท่านั้น เวลา Save ไฟล์ก็สามารถเลือก PDF ได้แล้วครับ (สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ของ Office 2007 Service Pack 2 ได้รวมความสามารถนี้ไว้ให้แล้ว)

คำแนะนำเพิ่มเติม การ save PDF file

Office to PDF

 

 

  1. ก่อนการติดตั้งให้ปิดโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดก่อน
  2. เริ่มต้น Download จากลิงค์ข้างต้น
  3. ดับเบิลไฟล์ที่ได้ เพื่อติดตั้ง ทำตามหน้าจอที่เห็นจนกระทั่งเสร็จ
  4. ทดสอบโดยเปิดโปรแกรม Microsoft Word เลือกเปิดไฟล์เดิมหรือสร้างไฟล์ใหม่
  5. คลิก Save as และเพื่อประเภทไฟล์เป็น PDF

 


Menu