Text Import Wizard Excelทิปที่มีคนถามมากที่สุดอีกคำถามหนึ่ง

การแปลงไฟล์จาก PDF เป็น ไฟล์อักษร หรือ Text File นั้น เป็นคำถามที่คนทำงานด้านบัญชีถามกันมาก เพราะเป็นอะไรที่ต้องใช้งานบ่อยมากพอสมควร โดยปกติแล้ว เวลาได้รับรายงานที่เป็นไฟล์ PDF หลายๆ ครั้งเราก็จำเป็นต้องการให้เป็นไฟล์ Text File หรือเก็บในรูปแบบของไฟล์ .CSV ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยโปรแกรม Excel สำหรับใชัในการค้นหา หรือจัดเรียงข้อมูลใหม่ในรูปแบบที่เราต้องการ

เครื่องมือที่จำเป็นในการแปลงไฟล์

 1. โปรแกรม Foxit Reader (ฟรี โปรแกรมสำหรับการอ่านไฟล์ PDF) หาฟรีได้จากเว็บไซต์ ไอที-ไกด์
 2. โปรแกรม Excel รองรับใช้งานได้ทั้ง Microsoft Excel 2007, 2010

ข้อจำกัดของไฟล์ PDF

ต้องเป็นไฟล์ที่ถูกแปลงมาจากโปรแกรมฐานข้อมูลทั่วไป หรือไฟล์ต้นฉบับถูกแปลงมาจาก Excel โดยตรง ถ้าไฟล์ที่ถูกแปลงเป็น PDF นั้นมาจากไฟล์ที่ถูกสแกนเป็นรูปภาพ จะไม่สามารถแปลงเป็นตัวอักษรได้

ขั้นตอนการแปลงไฟล์ PDF เป็น Excel

Text Import Wizard Excel

 1. เปิดโปรแกรม Foxit Reader
 2. เปิดไฟล์ PDF ที่ต้องการแปลง
 3. คลิกเมนู File เลือกคำสั่ง Save As
 4. ให้เลือกประเภทไฟล์เป็น .Txt ไฟล์ และเลือก Save
 5. หลังจากได้ Text file แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการแปลงไฟล์เป็น Excel
 6. เปิดโปรแกรมMicrosoft Excel 2007 หรือ?2010
 7. คลิกแท็ป Data
 8. เลือกไอคอน From Text
 9. จากนั้น เลือก Text ไฟล์ที่เราได้แปลงมาจาก PDF คลิกปุ่ม Import
 10. ?จะพบหน้าต่าง Text Import Wizard คลิกปุ่ม Next เลย
 11. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้เลือกว่า จะขั้นระหว่างคอลัมภ์ไหนๆ บ้าง (เพื่อแบ่งข้อความออกเป็นตาราง)
 12. ให้เลือกแบ่งตามต้องการ จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next และ Finish

ดูผลลัพธ์ที่ได้ว่า ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ลองทำใหม่ดูอีกครั้ง


Menu