ถ้าคุณสร้าง Chart และบันทึกเป็น 2003

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007 และมีการบันทึกไฟล์เป็น PowerPoint 2003 (เพื่อให้คนอื่นๆ ที่ยังใช้เวอร์ชั่นเก่าๆ เปิดได้)และแน่นอน ย่อมทำให้ความสามารถหลายๆ ขาดหายไป โดยเฉพาะในเรื่องของ Chart
 

เรื่องปกติของการสร้าง Chart ใน 2007

เวลาเราสร้าง Chart ใน PowerPoint 2007 เพียงแค่เลือกคลิกสร้าง Chart โปรแกรม PowerPoint 2007 จะทำการเปิดไฟล์ตาราง Excel ให้เราแก้ไขงานได้ทันที ซึ่งเวลาเราแก้ไขข้อมูล ตัว Chart ก็จะถูกอัพเดทไปด้วย ส่วนเวลาบันทึกหรือ Save เราสามารถบันทึกในส่วนของ PowerPoint ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกในส่วนของ Excel

เวลาเรียกกลับมาแก้ไข เพียงแค่เราดับเบิลที่ตัว Chart (ด้านข้างของตัว Chart)แท็ป Chart Tools จะปรากฏขึ้น และมีไอคอน Edit Data ให้เลือก และถ้าเราคลิกเลือก Edit Data โปรแกรม Microsoft?Excel ก็จะเปิดให้เราแก้ไขได้อัตโนม้ัติ ทำให้แก้ไขง่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

ปัญหาถ้าบันทึก Chart เป็น PowerPoint 2003

Edit Chart in PowerPoint 2007

ไฟล์ที่ถูกบันทึกเป็น Excel 2003 จะมีนามสกุล .PPT ไม่ใช่่ .PPTX? เวลาเข้าไปแก้ไข Chart จะไม่มีไอคอน Edit Data ปรากฏขึ้ัน?แต่จะมีหน้าต่าง Excel ปรากฏในตัว Chart ให้แก้ไข และผลที่ตามมาก็คือ เวลาแก้ไขบางครั้งตัว Chart ไม่อัพเดท แถมมักมีปัญหาโปรแกรมแฮ้งบ่อยๆ ด้วย?ดังนั้น ระวังให้ดีๆ..


Menu