วิธีการเปลี่ยน Background ใน PowerPoint 2007

ปกติ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน Backgrond ทั้งหมดใน PowerPoint ซึงอาจมีเป็นสิบๆ หน้า หรือร้อยๆ หน้า คุณจะมีวิธีปรับเปลี่ยนอย่างไรCopy และPasteทีละหน้า แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น คุณจะใช้เวลานานเท่าไหร่ ห้านาที สิบหน้าที หรือสักชั่วโมง สองชั่วโมง.. ไม่ต้องกังวลใจ เพราะเรามีคำตอบง่ายๆ มาบอกต่อๆ กัน

ขั้นตอนการเปลี่ยนฉากหลัง PowerPoint ของทุกหน้าแบบอัตโนมัติ

  1. เปิดไฟล์ Presentation ที่ต้องการเปลี่ยน Backgrond
  2. คลิกแท็ป View ด้านบน
  3. คลิกเลือก Slide Master
  4. ให้ copy รูปภาพฉากหลัง (Background) นำมาวางที่ Slide แรกเพื่อทำเป็นฉากหลังของทุกๆ สไลด์
  5. คลิกปุ่ม Close Master View
  6. โปรแกรมจะกลับมาหน้าปกติ

จะพบว่าในทุกๆ หน้าของสไลด์ฉากหลังจะถูกเปลี่ยนเหมือนกันหมด และเวลาสร้างสไลด์หน้าใหม่ๆ เกิดขึ้น จะมีฉากหลังที่เหมือนกันแบบอัตโนมัติ

Change Background with Slide Master


Menu