สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Word ทุกเวอร์ชั่น ยกเว้นเวอร์ชั่น Microsoft Word 2007

ถ้าคุณเป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยประสบปัญหาไม่สามารถเปิดไฟล์ Microsoft Word ได้ ทั้งนี้อาจเกิดจากไฟล์เสีย หรือมีปัญหาระหว่างการบันทึกไฟล์ เช่น ไฟดับขณะกำลังบันทึกไฟล์ เป็นต้น พอปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ ปรากกฏว่าไม่สามารถเปิดไฟล์ ขึ้น error และต้องปิดโปรแกรมไป ปัญหาในลักษณะแบบนี้ผมเคยประสบด้วยตัวเองเลย และวิธีที่ผมแก้ไขให้ง่ายๆ มีดังนี้

วิธีแก้ไขเปิดไฟล์ Microsoft Word ไม่ได้

  1. คลิกเมนู Start
  2. คลิกเลือก All Programs
  3. คลิกเลือก Accessories
  4. จากนั้นคลิกเปิดโปรแกรม WordPad
  5. คลิกเมนู File เลือก Open
  6. จากนั้นเลือกไฟล์ที่มีปัญหา

ถ้าเปิดได้แล้ว แนะนำให้รีบบันทึกไฟล์หรือ Save As เป็นอีกชื่อไฟล์หนึ่งทันที ก่อนการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น และที่สำคัญที่เราควรทราบคือ การแก้ไขด้วยวิธีนี้ อาจไม่สามารถกู้ไฟล์ได้ 100% ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถของโปรแกรม Microsoft Word มีความสามารถสูงกว่า

 


Menu