ทำความรู้จัก MRTG


MRTG ย่อมาจากคำว่า Multi Routing Traffic Grapher สำหรับองค์กรที่ใช้ Internet ประเภท Leaded Line คงรู้จัก MRTG เพราะ MRTG เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบการใช้งาน Internet ว่ามีมากน้อยเพียงไร ในรูปแบบของกราฟ?(สามารถแยกแสดงลิงค์ในส่วนของในประเทศทย และต่างประเทศได้)?เราสามารถขอลิงค์เพื่อแสดง MRTG ได้จากบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างกราฟแสดง MRTG


Sample MRTG Internet Connection

ตัวอย่าง MRTG พอสรุปรายละเอียดข้อมูลจากกราฟข้างต้นได้ดังนี้

  1. ความเร็วอยู่ที่4 Mbps? (ดูจาก Bandwidth ด้านซ้ายมือ)
  2. โดยเฉลี่ยนการใช้ Bandwithd อยู่ที่ประมาณ 1-2 Mbps
  3. มีการใช้งานสูงมากในช่วงเวลา 04.00-05.00?น. สังเกตุได้จาก Bandwidth มีการใช้งานจนเต็ม 4?Mbps?

MRTG สามารถดู Network Traffice ในระบบเครือข่ายของเราได้ด้วยเช่นกัน (ไม่ใช่เฉพาะบนอินเตอร์เน็ต)

วันนี้ คุณตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคุณบ้างหรือเปล่าว่า ทำไมบางครั้งถึงทำงานเร็ว บางครั้งถึงทำงานช้าผิดปกติ?ถ้าต้องการตรวจสอบว่ามาจากเครื่องไหน เราจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจสอบเพิ่มเช่น Firewall เป็นต้น


Menu