เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล วันนี้มีคำแนะนำวิธีการค้นไฟล์ประเภทต่างๆ จาก Google.com แหล่งค้นหาข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก Google รองรับไฟล์ ประเภทต่างๆ ดังนี้

ไฟล์ที่ Google?รองรับในการค้นหา?

 • Adobe Portable Document Format (PDF)
 • Adobe PostScript (ps)
 • Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
 • Lotus WordPro (lwp)
 • MacWrite (mw)
 • Microsoft Excel (xls)
 • Microsoft PowerPoint (ppt)
 • Microsoft Word (doc)
 • Microsoft Works (wks, wps, wdb)
 • Microsoft Write (wri)
 • Rich Text Format (rtf)
 • Shockwave Flash (swf)
 • Text (ans, txt)

?เทคนิคการค้นหา ตามประเภทของไฟล์

Google Search Tips

 • ค้นหา Music สามารถพิมพ์คำสั่ง music:britney
 • ค้นหา Moive สามารถพิมพ์คำสั่ง movie:superman
 • ค้นหาประเภทไฟลื สามารถพิมพ์คำสั่ง filetype:pdf Windows XP

Menu