Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

คุณใช็โปรแกรมท่องเน็ตของ Firefox หรือเปล่า

สำหรับผู้ใช้งาน Firefox บางคนอาจมีความรู้สึกเหมือนผมว่า อยากจะได้เมนูการใช้งานเ็ป็นภาษาอังกฤษ เหตุผลอาจมาจากคุ้นเคยการใช้งานมาจาก Internet Explorer ก็เป็นได้ แต่ถ้าเราดาวน์โหลด Firefox มาโปรแกรมจะตรวจสอบพบว่าเราอยู่ในประเทศไทย Firefox ก็จะติดตั้งเมนูเป็นภาษาไทยให้อัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ต้องการละก็ จะทำอย่างไร

ง่ายๆ ในการเปลี่ยนเมนู Firefox เป็นภาษาอังกฤษ

เพียงแค่คุณดาวน์โหลด Firefox เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

  • สนใจต้องการเปลี่ยนเมนู Firefox เป็นภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

สำหรับลิงค์ข้างต้น สามารถดาวน์โหลด Firefox ภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย ถาคุณคิดว่าอาจออกก็ลองเลือกภาษาที่คุณต้องการได้เลยครับ เลือกได้มากว่า 70 ภาษาเลยทีเดียว และรองรับระบบปฏิบัติการได้ทั้ง Windows OS, Mac OS และ Linux