คุณมีปัญหาการส่งเมลไม่ออกหรือเปล่า

สำหรับผู้ใช้งานเมล และมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน EDGE / 3G ของ Dtac โดยปกติเมลเข้าจะไม่มีปัญหา และสำหรับเมลขาออก หรือที่หลายๆ คนรู้จักกันดีในคำว่า SMTP อาจไม่สามารถส่งออกได้ ทั้งนี้เพราะการส่งออกเมล เรามีความจำเป็นจะต้องกำหนดเมลขาออกให้ถูกต้องว่า เราใช้การเชื่อมต่อของค่ายไหน ก็ต้องกำหนด SMTP ของค่ายนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย และความถูกต้อง เพราะเวลามีปัญหาจะได้ตรวจสอบได้ถูกต้องว่าส่งมาจากทางไหนครับ

ถ้าคุณเชื่อมต่อของค่ายอื่น ก็ต้องสอบถามจากผู้ให้บริการของค่ายนัันๆ ว่ามีการกำหนดอย่างไร

ค่า SMTP ของ Dtac คืออะไร

สำหรับค่าที่ผมได้ทดสอบการส่งออกเมลของ Dtac นั้น ให้ใส่ค่า smtp1.dtacnetwork.co.th น่ะครับ ทดสอบแล้วผ่านได้ครับ ผมใช้ 3G ของ Dtac

ทิปการกำหนดค่า SMTP ใน Microsoft Outlook 2010

  1. คลิกเมนู File ของ Microsoft Outlook 2010
  2. คลิกหัวข้อ Info
  3. เลือก Accounting Settings ให้คลิกและเลือก Accounting Settings อีกครั้ง
  4. ที่แท็ป E-mail ให้เลือกหัวข้อเมลที่ต้องการแก้ไข
  5. คลิก Change
  6. ที่หน้าต่าง Change Account ให้ดูที่หัวข้อ Server information
  7. คลิกแก้ไข Outgoing maill server (SMTP): ให้ใส่คำว่า smtp1.dtacnetwork.co.th
  8. คลิกปุ่ม Next โปแกรมจะทดสอบส่งเมล ถ้าได้ก็จะผ่านให้ ถ้าไม่ได้ก็จะค้างที่หน้าเดิม

Menu