Chrome password settingsGoogle Chrome อีกหนึ่ง Web Browser ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากสถิติผู้เข้าใช้บริการ it-guides.com พบว่า มีผู้ใช้ Chrome สูงถึง 48% ทิ้งห่างแชมป์เก่าอย่าง Internet Explorer ที่มีเพียง 25% (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556) วันนี้จึงขอนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการบันทึก Password ของ Google Chrome ที่จะช่วยให้คุณใช้ Google Chrome ในการจัดการเรื่องนี้ได้ตามความต้องการ มาดูกันครับว่าจะสามารถช่วยเหลือคุณได้มากขนาดไหน
 
 
 
Google Chrome สามารถจัดการเกี่ยวกับการบันทึก Password ได้ (อย่างน้อย) ตามนี้;
 • คุณลืม user และ/หรือ password ที่ใช้ login เข้าเว็บที่สมัครไว้
 • อยากให้ Chrome ลบ user และ password ที่เคยบันทึกไว้
 • อยากให้ Chrome บันทึก user และ password อัตโนมัติ เฉพาะเว็บที่ต้องการ
 • เปลี่ยน user และ/หรือ password ที่เว็บแล้ว ทำให้ไม่ตรงกับที่ Chrome เก็บไว้
 • คุณไม่ต้องการให้ Chrome ถามการบันทึก password อีกต่อไป
 
วิธีตั้งค่า Google Chrome ตามที่คุณต้องการ
 1. คลิ๊กที่ปุ่มเมนูของ Chrome ปุ่มเมนูของ Chrome  เลือก Settings คุณจะพบกับส่วนที่ใช้กำหนด แลตั้งค่าต่าง ๆ ของ Chrome
 2. เลื่อนลงบรรทัดสุดท้าย คลิ๊กที่ Show advanced settings... เพื่อให้แสดงส่วนตั้งค่าเพิ่มเติม
  Chrome to show advanced settings
   
 3. เลื่อนลงมาจนพบในส่วนของ Passwords and forms
  สำหรับท่านที่ไม่ต้องการให้ Chrome ถามการบันทึก password อีกต่อไป ให้คลิ๊กที่กล่องที่อยู่หน้า Offer to save password I enter on the web เพื่อยกเลิกคำสั่ง (กล่องเปล่า ไม่มคเรื่องหมาย /) สำหรับกรณีอื่น ให้คลิ๊กที่ Manage saved passwords 

  Chrome to offer to save passwords

   
 4. คุณจะพบตารางแสดงรายชื่อเว็บที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Saved passwords และ Never saved  ดังคำอธิบายข้างล่างนี้
 • Saved password - แสดงรายชื่อเว็บที่มีการบันทึก user และ password ทีใช้ในการ login เข้าเว็บนั้น ๆ
 • Never saved - แสดงรายชื่อเว็บที่คุณเคยสั่งไว้ตอน login ว่า Never for this site หมายถึงจะไม่มีการบันทึก และไม่มีการถาม
 • Search password - หากคุณมีรายชื่อเว็บจำนวนมาก คุณสามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อเว็บเพื่อค้นหาได้
 • กรณีที่คุณต้องการลบเว็บที่มีการบันทึกออกไป ให้คลิ๊กที่ชื่อเว็บนั้น แล้วคลิ๊กที่เครื่องหมาย X เพื่อลบออกจาก Saved passwords
 • กรณีที่คุณลืม password ให้คุณคลิ๊กที่ชื่อเว็บนั้น แล้วคลิ๊กที่คำว่า Show เพื่อแสดง password ที่บันทึกไว้

  Chrome to offer to save passwords

  Chrome to offer to save passwords
หมายเหตุ
 
สำหรับเว็บที่มีการรักษาความปลอดภัย สังเกตุได้ว่าจะใช้ https:// แทน http:// นั้น จะไม่สามารถให้มีการบันทึก password ที่ใช้ในการ log-in ได้ในบางกรณี

Menu