จอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณสีเพี้ยนหรือเปล่า

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นประเภท CRT หรือพูดให้เห็นภาพง่ายๆ คือจออ้วน (จอภาพรุ่นเก่า) ซึ่งปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้งานกันแล้ว เนื่องจากมีขนาดใหญ่ เปลืองพื้นที่ในการทำงาน รวมทั้งกินไฟมากกว่าจอภาพประเภท LCD อีกด้วย ถ้าคุณใช้จอประเภทนี้อยู่ คุณเคยประสบปัญหาจอภาพสีเพี้ยนหรือไม่ ลักษณะของจอภาพสีเพี้ยนคือมีสีอื่นๆ ผสมกัน แสดงให้เห็นและภาพไม่คมชัด ปัญหานี้คุณสามารถแก้ไขได้เองจริงๆ

วิธีตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหน้าจอสีเพี้ยน

  1. ตรวจสอบสายสัญญานจากจอภาพที่ต่อมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าแน่นพอหรือไม่ ถ้าไม่หายให้เช็คข้อต่อไป
  2. ตรวจสอบปลายสายสัญญานจากจอคอมพิวเตอร์ว่า มีเข็มอันไหนงอหรือหักหรือไม่ถ้างอก็พยายามปรับให้เรียบร้อยก่อนต่อสาย ถ้าไม่หายให้เช็คข้อต่อไป
  3. ถ้ายังไม่ได้อาจมาจากปัญหาเรื่องสนามแม่เหล็กที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้แก้ไขปัญหาโดยการล้างสนามแม่เหล็กด้วยคำสั่ง "Degauss"

Degauss คืออะไร

การปรับสนามแม่เหล็กที่หน้าจอ หรือล้างสนามแม่เหล็กที่หน้าจอออก ซึ่งเป็นสาเหตุของหน้าจอสีเพี้ยน ในเมนูของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เป็น CRT จะมีปุ่มให้กดเข้าเมนูให้เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยตรง ส่วนใหญ่คำสั่งนี้จะอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับการปรับขนาดของหน้าจอ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ส่วนวิธีการใช้คำสั่งนี้ เพียงแค่เลือกคำสั่ง Degauss ก็หมายถึงการสั่งล้างสนามแม่เหล็กแล้วครับ

เชิญนำไปทดลองใช้ได้เลยครับ อย่างน้อยอาจช่วยให้คุณประหยัดเวลาและสตางค์ในการส่งซ่อมจอภาพได้

 


Menu